Ludens.nl

Inschrijven Kinderdagverblijf

U geeft hierbij toestemming voor het verwerken van uw gegevens. De ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt in de verwerkingsketen van Ludens en worden niet gedeeld met derden, anders dan nodig is voor het gebruik van administratie of andere wettelijk voorgeschreven doelen. Hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen aangehouden. U kunt contact opnemen met ip@ludens.nl voor uw recht op inzage en wissen van gegevens. Voor vragen en opmerkingen over privacy kunt u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming: privacy@ludens.nl.

Gegevens ouder/verzorger 1
   


 


 
Geef een actueel e-mailadres op dat u regelmatig gebruikt, ook tijdens uw verlofperiode.

  UitklappenTweede contactpersoon toevoegen
Gegevens kind 1
kalender
       
kalender
  UitklappenKind 2 toevoegen
Vrije Peuterspeelgroep
Vrije Peuterspeelgroep voorkeur:


 
 
 
 
 
Kinderdagverblijven
DE GEGEVENS WORDEN OPGEHAALD...

 
 
 
 
 
 
Aanvullingen
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Komt uw zoon of dochter in aanmerking voor het VVE programma?
 
Enquête-vraag