Ludens.nl

Inschrijven Buitenschoolse opvang

U geeft hierbij toestemming voor het verwerken van uw gegevens. De ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt in de verwerkingsketen van Ludens en worden niet gedeeld met derden, anders dan nodig is voor het gebruik van administratie of andere wettelijk voorgeschreven doelen. Hierbij worden de wettelijke bewaartermijnen aangehouden. U kunt contact opnemen met ip@ludens.nl voor uw recht op inzage en wissen van gegevens. Voor vragen en opmerkingen over privacy kunt u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming: privacy@ludens.nl.

Gegevens kind 1
   
Klik hier om de datum te wijzigen
Klik hier om de datum te wijzigen
  UitklappenKind 2 toevoegen
Gegevens Ouder/Verzorger 1
   


 
Gebruik a.u.b NIET uw email-adres van het werk maar uw prive email-adres.

  UitklappenTweede contactpersoon toevoegen
Buitenschoolse opvang

Deze locaties zijn afhankelijk van de eerder gekozen school

 
 
 
 
 
 

Aanvullingen
Enquête-vraag